A Leg (2020)

Shao-Huai Chang, Kuan-Ting Liu, Lun-Mei Kwei, Tony Yo-ning Yang,
A wife battles to keep her husband's body intact after he dies of a leg amputation.
  • 6.5 /10.0 IMDB Rating:
  • DatePublished:
  • 2022-01-16 Added:
  • Mong-Hong Chung, Writer:
  • Yaosheng Chang, Director:
  • Producer: